Service Concept


Het Service Concept is een gezamenlijk opgesteld ‘handboek’ waarin wordt vastgelegd wat uw gasten, klanten of patiënten mogen verwachten tijdens interactiemomenten met uw organisatie. Het Service Concept is ook zeer nuttig voor organisaties die nog niet goed weten waar ze staan met betrekking tot dienstverlening. 

De gewenste houding en het gewenste gedrag van uw medewerkers worden concreet beschreven. Het is hiermee ook een mooie leidraad voor het inrichten van nieuwe afdelingen of het inwerken van nieuwe medewerkers. Het Service Concept versterkt het gezamenlijk beeld op de dienstverlening en verstevigt het fundament onder functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Hoe geven wij het service concept vorm?

  • Tijdens de kick off met het team leggen we de basis voor de stappen die we gaan nemen. De uitgangspunten zijn de visie en missie van uw organisatie.
  • In de aansluitende workshop wordt een start gemaakt met het eigen Service Concept. Een brede afvaardiging van de organisatie is hierbij betrokken en ondersteunt zo ook het draagvlak.
  • Met een paar betrokkenen uit alle disciplines wordt het Service Concept verder inhoudelijk uitgewerkt.
  • Het Service Concept wordt op inspirerende wijze gepresenteerd, eventueel versterkt met training.
  • Jaarlijks wordt het Service Concept beoordeeld en waar nodig bijgeschaafd.

Versterk samen alle interactiemomenten!