Citymarketing


Omdat het nationale en internationale toerisme steeds meer aantrekt, zijn steeds meer steden, dorpen en gebieden bezig met citymarketing. Een logo en een website zijn inmiddels niet meer toereikend als promotiemiddel en dus vliegen de slogans je om de oren, want men is echt voornemens om eigen stad, dorp of gebied goed op de kaart te zetten.

Alvorens er echter citymarketing plannen kunnen worden gesmeed, is het van het grootste belang dat men kennis vergaard hoe een stad/dorp of gebied wordt ervaren door zowel bezoekers als bewoners. Customer Experience, customer journey en touchpoints hebben in de wereld van citymarketing dan ook duidelijk haar intrede gedaan. Onze kwalitatieve onderzoeken dragen in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van dit inzicht. Op basis van de behoefte maken wij een op maat gemaakt citymarketing onderzoek, waarmee duidelijk in kaart wordt gebracht om welke specifieke redenen het gebied wordt gewaardeerd door haar bewoners en/of bezoekers. Daarnaast wordt duidelijk op welke punten er ruimte is voor verbetering en hoe dit te realiseren.

Met de uitkomsten van onze onderzoeken kunt u écht aan de slag. Nu meteen beginnen?